Kandt - hydraulika a strojírenství

Naši dodavatelé

Výhradní zastoupení a pevné partnerské vazby máme zejména s následujícími firmami:

 

Benzlers

BENZLERS, David Brown, Cone Drive
Úzkou spolupráci máme s firmou Benzlers, patřící do skupiny se sesterskými firmami Dawid Brown a Cone Drive. Jedná se o celou škálu převodovek a převodových motorů , spojek , vřetenových (trepézových ) převodovek pro zdvih (polohování), rozvodovek, od malých rozměrů až po speciální velké průmyslové převodovky , ozubené věnce či samostatná ozubená kola, nestandardní provedení převodů či řešení kompletního pohonu důlního, papírenského aj. velkého strojního zařízení.

 

BISTRON

Navázali jsme úzkou spolupráci s výrobcem radiálních ventilátorů vhodných zejména pro lakovny v automobilovém průmyslu. Kromě dodávek zajišťujeme i generální opravy.

BOLENZ & SCHÄFER (BSD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - logo 

BOLENZ & SCHÄFER (BSD)

Hydraulické pístové zásobníky (akumulátory) o objemech do 1500 l a tlaku do 800 bar. (Využití v oblasti vysokonapěťových spínačů v elektrárnách a při rozvodu el. energie, lodní hydraulika, hydraulika městských autobusů, hydraulika vysokých pecí, válcoven, hutí, sléváren, rafinerií, lisoven, apod.), akumulátory, tlakové nádoby, plnící ventily, bezpečnostní ventily pro olejovou a plynovou náplň, indikace stavu akumulované energie i v bezkontaktním provedení, stroje pro výrobu nádrží lib. tvarů z plastů, uhlíkových vláken a ostatních materiálů

www.bolenz-schaefer.de

 

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH

Firma Bopp & Reuther je dobře známá odborné veřejnosti svými průtokoměry, které z důvodu své přesnosti se v mnoha laboratořích staly etalonem pro cejchování ostatních přístrojů . Bopp & Reuther vyrábí celou řadu různých průtokoměrů různých principů pro kapalná a plynná media, které se používají v různých odvětví strojírenství, procesní techniky, chemickém a petrochemickém průmyslu či potravinářství. S tím souvisí i zpracování dat, dávkování, hlídání výšky hladin apod.
Firma vyrábí oválové zubové průtokoměry, kde kromě běžného měření se používají i jako dávkovací průtokoměry např. v potravinářsví (příklad – lihovary). Dále pak turbinové průtokoměry, clonkové průtokoměry či vírové . Známé jsou též hmotnostní průtokoměry na principu coriolisovy síly (kontinuální měření hustoty či koncentrace kapalin).

 

CORTS

Výměnné otěruvzdorné desky z plátované oceli ( chránící styčné plochy) pro válcovny a další těžké provozy a lišty obráběcích strojů a manipulátorů, včetně generálních oprav stojanů válcovacích stolic

 

DELTA NEU

Ventilace a klimatizace výrobních procesů, čištění vzduchu od mechanických nečistot, speciální filtrační technika vzduchu, různé ventilátory FEVI v dodávkách ventilační techniky. Oblasti použití od nukleární techniky přes cukrovary, automotive, vodní hospodářství, potravinářský průmysl až po papírenský průmysl a výrobu ubrousků a papírových kapesníků.

www.delta-neu.fr

DÜSTERLOH  Fluidtechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - logo 

DÜSTERLOH Fluidtechnik

Radiální a axiální pístové hydromotory o zdvihovém objemu od 1,6cm-7000cm a více s velkým rozsahem otáček (150-3600min), převodové hydromotory s velkým rozsahem kroutících momentů, brzdové hydromotory, hydromotory s planetovou nebo úhlovou převodovkou, s pracovním tlakem do 250 bar; Hydrogenerátory a čerpadla, pneumatické, zubové motory v pracovním tlaku do 30 bar, otáčkách do
20 000/min, pneumatické zubové startéry naftových motorů o výkonech 30-3000 kW; pneumatické převodové motory; měřící systémy hydraulických systémů a řídící elektronika, servopohony, elektronické systémy pro řízení, vhodné pro nejtěžší podmínky

 

EGE

indukční a kapacitní čidla, infračervená čidla, čidla průtoku kapalin, spec. čidla do vlhkého či agresivního prostředí

 

EICH

Speciální ložiska a rolny pro velkou zátěž v průmyslových zařízeních umístěných v železárnách, slévárnách, tavících pecích , válcovnách, lisovnách, dále v papírenském průmyslu, sklářském průmyslu. Pro svojí odolnost a dlouhou životnost se používají též v těžebním průmyslu (zejména na jeřábech a bagrech), v cementárnách, vápenkách , dále v elektrárnách, spalovnách, velkých ventilačních zařízeních apod. Jsou koncipovány i pro použití za vysokých teplot, odolné vůči prachu aj. Zejména se jedná o axiální či radiální válečková valivá ložiska.

www.eich-waelzlager.de

 

Emifree

Mechanické a elektrostatické filtry patentované konstrukce s automatickým čištěním. V průmyslových aplikacích používané zejména např. pro odsávání olejových par při obrábění (mnoho referencí z automobilového průmyslu). Berlínská firma Emifree je dceřinou firmou firmy Hidec.

 

Emile EGGER

Specielní odstředivá čerpadla zejména pro chemický a petrochemický průmysl pro dopravu kapalin, sypkých hmot, kapalin s velkým podílem tuhých částic či kapalin s velkým obsahem plynů (např. vzduchu). Dále se používají v papírenském průmyslu či ve vodním hospodářství.
Čerpadla jsou umístěna buď vně nádrže, nebo jsou ponorná. Specielní tvar oběžných kol a konstrukce čerpadla má obchodní značku TURO.

 

Fluid Power Technology - F.P.T.

Hydraulické nářadí, hydraulické zvedací, posunovací, tlakové válce, hydraulické zvedáky, ovládané ručně nebo elektrickým hydraulickým čerpadlem, hydraulické upínací válce, hydraulické stahováky, šroubováky, hydraulické a pneumatické kabelové nůžky, hydraulické tlakové a vícecestné ventily, armatury, tlakové hadice, hydraulické agregáty, předpínání šroubů, trhání matic, speciální hydraulika pro stavebnictví aj.

FORMTEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - logo 

FORMTEC

Výrobce formovacích strojů a zařízení, automatizace a mechanizace výrobních procesů ve slévárnách, pokračovatel bývalého koncernu Gisac, formovací stroje do rozměru rámů 1400x1000x900 mm, formovací stroje a náhrdní díly pro:
Foromat 10,20,30,40, Retomat 20,30 , Retopress 50 , Vibropress 20,30,40
Vzduchovo-impulsní formovací stroje-Luftimpuls Formmaschine 30,40,50
Stroje s postupným vzduch. impulsem Contourimpuls-Formmaschine 20,30,40
poslední dva způsoby jsou patentově chráněny, dosahuje se vysoké povrchové
tvrdosti forem, vysoké přesnosti a tím i přesnosti a kvality povrchu hotového odlitku

 

GDM

Servis a opravy servopohonů všech značek (servomotory, jejich napájení a řízení)

Firma General Driver Motor se specializuje na opravy a servis servomotorů a jejich napájení a řízení : Opravuje servomotory všech světových značek, tj. i v České republice rozšířené produkty firem Siemens, Indramat, ale i Mitsubischi, Fanuc, Baldor apod . Reference má zejména z oblasti automobilového průmyslu (roboty), potravinářství (zařízení Tetrapack) , tiskařského průmyslu (pohony na tiskařských strojích) apod. Krédem firmy je nevyměňovat, ale opravit. Proto je schopna v mnoha případech opravit i starý pohon, o kterém původní výrobce tvrdí, že nemá již náhradní díly.

HKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - logo 

HKS

·Hydraulické úhlové motory, otočné pohony (otevření dveří pecí, vrat, vyklápění, uhlové naklápění lžic rypadel, apod.)
·Hydromotory a čerpadla
·Hydraulické válce
·Hydraulické bourací kleště, stříhací a lisovací nůžky, bourací hydraulické armatury, technika pro zemní stavební práce, drtiče betonu , hydraulické motory pro polohování tohoto nářadí a pracovních plošin, atd.

HYDROTECHNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - logo 

HYDROTECHNIK

Měřící a kontrolní technika, přenosné a panelové měřicí přístroje pro širokou oblast plynů a kapalin (Manometry, digitální manometry a tlakové spínače, tlakoměry, průtokoměry, měřiče viskozity, teploty, otáček apod.) pro oblast tlaků do 1000 bar, měření dynamických poměrů v hydraulických obvodech, výstupy pro vícekanálové analogové zapisovače, počítače PC, možnost programování, měřící body minimess, připojovací armatury, tlakové spínače, měřící kapiláry, snadná obsluha, vysoká přesnost, vhodné pro kontrolu a diagnostiku zejména všech hydraulických obvodů.
Digitální váhy zapojené do hydraulického okruhu vysokozdvižného vozíku a pod.

www.hydrotechnik.com

 

IHT

Industrial Heat Trasfer – speciální tepelné výměníky do pecí

 

IKS KLINGELNBERG

Široký sortiment nožů pro dělení a zpracování papíru, dřeva, kovů plastů (dále kamene, betonu, ap.),stroje pro výrobu ozubení, brusky pro ostření výše uvedených nožů

 

INSECO

Speciální válce pro tiskařský průmysl, válce pro papírenský průmysl, vodící filcové válce,
Válce pro ocelářský průmysl – vodící, transportní, nastavovací válce
Vodící válce pro výrobu folií – chladící válce, vodící, transportní, topné válce apod.
Oprava válců různých výrobců
Pomocné válce pro válcovny, papírny, výrobce folíí, tiskařské válce pro tiskárny a textilní průmysl

 

JAHNS Hydraulik

Řízení průtoku, děliče průtoku, hydromotory, planetové převodovky s hydromotory, čerpadla, míchadla

 

Kadant

Průmyslové rotační průchodky medií do strojírenského (olej, řezná kapalina, vzduch) , papírenského a gumárenského průmyslu (voda, pára, vzduch, spec. chladivo)

 

LANGBEIN & ENGELBRACHT

Procesní inženýrství v automobilovém, chemickém průmyslu, obalové technice, lakovnách, tiskařském průmyslu, papírenském průmyslu apod. , zejména v oblasti čištění odpadního vzduchu a rekuperace energií. Dále pak např. technologická zařízení pro automobilový průmysl, jako vodní hospodářství, sušičky pro lakovny apod.

Více:

www.l-e.de

MAHLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - logo 

MAHLE

Do roku 1990 vyráběla tato firma filtrační techniku pod obchodním názvem Pulorator. Poté přešla na své původní jméno. Dnes divize filtrační techniky vyrábí:

- Průmyslové filtry pro hydraulické systémy, pneumatické systémy, filtrační techniku v odlučovačích prachu, klimatizaci, čištění fluidních medií, v chladicí technice apod. (Filtrační látka: celuoza, polyester, polypropylen, PTFE membrány, skelná vlákna , vložky z org. a anorg. papíru, s filtrační schopností od 3um)
- Štěrbinové a membránové automatické samočistící filtry pro všechny průmyslové kapaliny - filtraci např. řezných a chladících kapalin, některých typů olejů, zubní pasty, čokolády, barev a pod.
- Separátory vody z oleje, benzínu a pod.v četně čidel znečištění oleje vodou pro automatizovaný provoz bypas-filtrace. (U separátoru postačující 1x přefiltrovat)
- Odlučovače oleje z olejové mlhy
- Magnetické separátory špon ve spojení s bypas-filtrem jako jednotka pro filtraci řezné kapaliny
- Filtry pro letecký průmysl a ostatní aplikace
- Mechanická a elektrická indikace znečištění,

Filtrační vložky COMEX zaručující kvalitu firmy Mahle lze použít jako 100% náhradu do těles filtrů jiných výrobců , jako např. Hydac, Pall, Stauff, SF Filter, aj.

 

MAXIMATOR

Vysokotlaká technika, multiplikátory (boostry) - vysokotlaká čerpadla (do 5 500 bar), hydraulické agregáty, vysokotlaké kompresory, tlakové převodníky(do 10 000 bar), vysokotlaké ventily, hydraulické a pneumatické komponenty, testovací a zkušební vysokotlaká zařízení, zařízení pro vstřikování plastů technologií GID (za pomocí dusíku) Gasinnendrucktechnik / Gas Assisted Moulding, WID (za pomocí vody) Wasserinnendrucktechnik / Water Assisted Moulding, zařízení pro pěnění plastů, komponenty pro řezání vodním paprskem , vzduchové a kyslíkové kompresory pro potápěče, nemocnice, záchranáře, přečerpávací stanice plynů, aj.

Firma Maximator dnes kooperuje s firmou Cinpres na výrobě zařízení pro
technologii vstřikování plastů za pomocí dusíku ( Assisted Injection Moulding (AIM)/ Gasinnendrucktechnik( GID) ) Zároveň zajišťuje servis těchto zařízení v české a Slovenské republice a dalších zemích. Jedná se o servis i dříve vyráběných výrobků firmy Cinpres prodávaných pod jinou značkou, např. Stieler.

www.maximator.de

MHA ZENTGRAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - logo 

MHA ZENTGRAF

Merziger Hochdruck Armaturen GmbH
Vysokotlaké kulové kohouty z ocele, nerez ocele, mosazi a dalších materiálů jmenovitých tlacích do 1000 bar, armatury, el. řízené kul. ventily, škrtící, zpětné ventily, vhodné pro hydrauliku a chemii

 

Neuenhauser

Pod tuto skupinu byli postupně akvizicemi začleněni různí výrobci z různých oblastí:

- výroba dílů na zakázku
- stroje pro automatizaci v textilním průmyslu
- výroba užitkových vozidel
- díly strojů a upínací válce
- výroba kompresorů
- zařízení pro ekologii jako např. mobilní zpracování odpadu, průmyslové štěpkovače, dopravníky apod.
- zpracování dílů pro větrné elektrárny
- jednoúčelová zařízení pro strojní průmysl
- dopravníky pro automatizaci
- navíjecí/odvíjecí zařízení
- LED osvětlení

 

PROTEGO

Protipožární ventily a pojistné armatury , pod/přetlakové a zavzdušňovací vyrovnávací ventily

 

REXROTH (Bosch-Rexroth)

Široká paleta hydraulických komponent - ventilů, motorů, čerpadel, agregátů, ovládací elektroniky.
Firma KANDT až do konce roku 1991 měla výhradní zastoupení firmy Mannesmann Rexroth. Dnes je nadále významným dodavatelem její hydrauliky v oblasti náhradních dílů.

SCHIMPKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - logo 

SCHIMPKE

·Chladicí technologie - kompresorová chladící zařízení olejů v obl. broušení, řezání, šlifování, u zkušebních stolic v automobilovém průmyslu u hydraulickýchsystémů,
-chladící emulze u obráběcích strojů apod.technologické vody (válcovací stolice, tlakové lití, lisování)
-vzduchu (např. u rozvaděčů)
·Zpětné vracení tepla (tepelné výměníky)
·Klimatizované rozvaděče
Výhoda: malé zástavbové rozměry, tichý chod, automatická regulace, řešení šité "na míru.

SKF Lubrication Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - logo 

SKF Lubrication Systems

Firma Willy Vogel AG , jejíž vlastníkem je firma SKF, se přejmenovala na SKF Lubrication Systems a opouští svoje logo Willy Vogel. Nadále budou centrální mazání a jeho díly prodávány jen pod značkou SKF. Na stávající síť distributorů tohoto centrálního mazání ve světě tato změna nemá vliv. V terminologii SKF jsme pak SKF Lubrication Systems distributor pro ČR a SR jako jediný distributor v ČR a SR pro oblast mazání.

Základní odkaz na některé katalogy v češtině naleznete ZDE

- Centrální mazání různých typů, konstrukcí a technických řešení pro stroje a zařízení (např. obráběcí stroje, stroje na výrobu nástrojů, nástroje při obrábění a tváření, tiskařské stroje, dřevoobráběcí, balicí, textilní stroje, lisy a jednoúčelové stroje na zpracování platických hmot apod. , papírenské stroje, dopravníky, tratě, dále lodní motory, pístové kompresory, mazání vysokootáčkových ložisek a vřeten olejovou mlhou, aj.)
- 100% kontrola a provedení pro oleje, tekuté vazelíny a tuky
- Systémy centrálního mazání: jedno, dvou a mnohopotrubní, oběhové, hydrostatické s pístovým ručním, mechanickým, hydraulickým a pneumatickým pohonem, aj.
- Mazání řetězů, kladek a dopravníků
- Mazací systémy pro potravinářství
- Mazání plechů před lisováním
- Mazání užitkových vozidel a nákolků kolejových vozidel
- Mazání minimálním množstvím - MMS, MQL při obrábění
- Ponorná nízko a vysokotlaká čerpadla Spandau pro širokou oblast použití různých kapalin
- Odstředivá, zubová a vřetenová čerpadla, bezucpávkové provedení, motory pro libovolné napětí a frekvence, čerpání olejů i agresivních chemikálií
- Produkce závodů v Berlíně - W.Vogel, AG, Hockenheimu - Vogel Fluidtec (bývalý Voegele), ve Francii - Vogel France (bývalý Mecafluid) a další

www.vogelag.de , www.skf.com/schmierung

Spandau Pumpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - logo 

Spandau Pumpen

Jako součást firmy SKF (dříve W. Vogel AG) si tato divize ponechala prodejní značku Spandau Pumpen. Vyrábí

- Ponorná nízko a vysokotlaká čerpadla Spandau pro širokou oblast použití u různých kapalin . Ve strojírenství např. často používaná pro čerpání řezných kapalin a olejů.
- Odstředivá, zubová a vřetenová čerpadla, též i bezucpávkové provedení, motory pro libovolné napětí a frekvence, čerpání vody, olejů, řezných kapalin, kalů, barev, agresivních chemikálií , aj.

www.spandaupumpen.de

 

Spanntec

Navíjecí hřídele pro všechna použití, navíjecí hlavy a adaptéry, stroje pro manipulaci s hřídelemi a kotouči, napínací elementy. Náhradní díly pro různé typy navíjecích hřídelí a manipulačních strojů, i zakázková výroba ND.

TURBO Messtechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - logo 

TURBO Messtechnik

Průtokoměry, hladinoměry

UNIVERSAL HYDRAULIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - logo 

UNIVERSAL HYDRAULIK

Výměníky tepla, chladiče vzduchové, vodní, různých konstrukcí a.j. hydraulické komponenty

 

Zde najdete orientační seznam dalších firem, jejichž výrobky běžně dodáváme:

Čerpadla membránová a speciální firem:
WILDENPUMPEN, ARO Ingersol Rand, Busch, EMMRICH Mempranpumpen, Alfa Laval, Rietschle aj.

Chlorové ventily:
Phönix, Descote, Shaw Son & Greenhalgh

Ceilcote:
Skelným vláknem vyztužené umělohmotné potrubí Duracor. Vynikajícím způsobem spojuje odolnost vůči korozi s mechanickou pevností a nízkou hmotností. Vhodné zejména do chemických provozů např. pro kyseliny, louhy rozpouštědla.

END Armaturen
Armatury a jeich pohony – pneumatické, elektrické atd.


Intra - Automation
Měřící a řídící technika.
Průtokoměry, magnetické průtokoměry, šroubové průtokoměry, pístové průtokoměry, turbínové průtokoměry s volně uloženým kolem. /Oblast použití - potravinářský, chemický průmysl/, měřící přístroje, tlakoměry, termoelementy, manometry

TIMKEN
Špičková ložiska se zvýšenou únosností, vhodná pro strojírenský, automobilový a letecký průmysl, všude tam, kde se kladou nároky na přesnost a vysokou životnost, výrobní sortiment obnáší 200 základních typorozměrů a 26000 různých provedení

GE FANUC
Volně programovatelné automaty a řídící systémy CNC strojů

BSD - Rexnord
elektromagnetické lamelové spojky a brzdy, lamelové spojky, zpětné západky, pneumatické spojky,
hydralicky spínané lamelové brzdy, kluzné spojky, elastické spojení hřídelí


MANNESMANN REXROTH (dnes BOSCH REXROTH)
Veškeré hydraulické, pneumatické komponenty a elektrické pohony

HALLITE
Těsnění do tlaků až 700bar, široký sortiment manžet, O - kroužků pro různá media, teploty a tlaky, rotační těsnění, gufera, hadice, řemeny

STENFLEX
Flexibilní spojení trub pomocí ocelových vlnovců nebo speciálních pryžových spojů, vlnovcové kompenzátory jedno nebo vícevrstvé do 550 C, spec. silentbloky, spec. úhlové spoje (kolena) trubek s valivým uložením spoje příruby (rotační klouby) tlakové , gumové a pancéřované hadice, hadice do teplot až 200 C , membránové ventily, řemeny, další výrobky z pryže

AVIT
Vysokotlaké hadicové spoje, kolena, úhlové spoje, příruby, rychloupínací příruby, ventily a kohouty

AEROQUIP
Šroubové spoje trubek pro hydrauliku, tlakové trubky, kolena, hadice, pancéřované hadice

REYHER
Vysoce kvalitní šrouby, šroubové spoje, vruty, podložky a další spojovací materiál z různých materiálů a různou povrchovou úpravou.

PARKER ERMETO ORGINAL
Vysokotlaké šroubové spoje z mosazi a oceli

KNAPP Micro Fluid
Hydraulické lineární písty, posuvy, hydraulické motory, tlakové ventily, proudové ventily, hydraulické agregáty, příslušenství a speciální přístroje

LARZEP hydraulic
Hydraulické nářadí, písty, zvedáky, stahováky, ohýbačky trubek, ventily

RAFFAELE RIMASSA spa
Hydraulické válce, pumpy, agregáty, přípravky, napínací hydraulika, zvedáky, příslušenství a speciální přístroje a zařízení

SCHWER FITTINGS
Fiting, šroubové spoje trubek, kohouty, ventily, manometry, pneumatické ventily pro oblast do 100 bar

SCHMIDT - BRETTEN
Výměníky tepla pro chemický, farmaceutický, potravinářský a hutnický průmysl, vytápění a chladírenskou techniku, technologie pro potravinářský průmysl a výrobu nápojů (např.zařízení pro koncentrování džusů)

OPTIMA
Upínky, upínací mechanismy s mechanickým, elektromechanickým, pneumatickým a hydraulickým pohonem pro upínání především nástrojů v lisech a ostatních výrobních zařízení

APA
Veškeré armatury, ventily, spoje ,nabídka dle požadovaných parametrů pro oblast strojírenství, chemie, potravinářství a papírenského průmyslu

HAUHINCO
Vodní hydraulika, hydraulika pro životní prostředí: motory, pístová čerpadla, ventilové bloky, plnící ventily, magnetické ventily

ECKOLD
Montážní lisovací technika pro výrobce vzduchotechniky

KOBOLD
Hladinoměry, průtokoměry, jehlové ventily, elektronické průtokoměry, dýzové průtokoměry, měřiče teploty a tlaku, armatury, řídící přístroje

MP FILTRI
Nízko, středo a vysokotlaké filtry a filtrační stanice

DÜKER EMAIL
Emailované armatury, ventily a pneumatické ventily, sanitární vybavení /vany, sprchy/

DOLD
Relé, instalační a řídící prvky pro rozvaděče a řídící skříně, silnoproudá elektrotechnika

INTRA - AUTOMATION
Měřící a řídící technika.
Průtokoměry, magnetické průtokoměry, šroubové průtokoměry, pístové průtokoměry, turbínové průtokoměry s volně uloženým kolem. /Oblast použití - potravinářský, chemický průmysl/, měřící přístroje, tlakoměry, termoelementy, manometry

RESISTOFLEX
Aramtury, kolena, spojky, ventily, vlnovce, chemické hadice, zásobníky - vše s ochrannou vrstvou z hmot Levasint, PVDF, Halar apod.

GUMMI JÄGER
Výrobky z různých plastů a gumy - odolné vůči různým chemikáliím: hadice, kolena, trubky, válce, transportní pásy, rohože, výlisky, lišty, silentbloky, spojení kov - guma /plast/

FRIEDRICHSFELD
Zásobníky, čerpadla, výměníky tepla, ventilátory, laboratorní zařízení, trubky aj. z různých materiálů odolných chemikaliím

SAUNDERS
Membránové ventily pro sterilní prostředí, pro korozní a abrazivní media

KNAPP - hydraulika
Dvojčinné hydraulické válce, válce s ventily, plunžrové válce, hydromotory, axiální motory, 2-4 cestné ventily, uzavírací ventily, tlakové ventily, škrtící ventily, propojovací bloky, rozvaděče, hydraulické agregáty, hadice, filtry, akumulátory, speciální polohovací hydraulika

NTN
Valivá ložiska kuličková, válečková, jehličková

NSK
Valivá ložiska kuličková, válečková

AUMA
Servoventily

EMB
Hydraulické armatury, fitingy, šroubení, kolena, T spojky

VAREX
Ventily a klapky

Dále, např. výrobky a náhradní díly firem Elektror, Rotamil, Nadella, Kromschröder, Schmallenberger, Magnetics, Telestar, Vickers, Danfoss, Orsta, Denison, Herion, Bosch, Norgren Martonair, Indramat, Hübner, Fraba, Siemens, Baumer, Burster, Pilz, Conatex, JUMO, Lucifer, Novotechnik, Ener-pac, SUCO, TBH, NORD, BAUER, SEW, Lenze, KTR Kupplung, Bowex, Rotex, Sankyo, STAR, Squre D, Telemechanique, Busch, RAFI, Vega, Maximator, Wilden, Euchner, Sempress, Wenglor, Moog, Elau, LJU, NELSA, Barsdale, Peperl&Fuchs, Stäubli, Mayco, ROSS, Demag, Stromag, MIT, Paps, Schmachtl, Schmersal, Vahle, HAWE, HYDAC, Hydraulig Ring, Parker, Volvo Hydraulik, SUN, Rittal, Sihi, Interbus, Meyser, SCA, MCA, T+R, Numatics, Mecmann, Cavex, Voith, ARO, Lowara, Tunkers, ROBO, Hydromatic, FESTO Hydronorma,VOOS, Ultrafilter international, EPE Filtry, Ochsner Pumpen, Spellna Spelleken , PFE Pumpentechnik, Pulsotronik, Senstronic, Schmalz, Statec, Spanntechnik Berg, Marpos, Metrel, United Barcode, El.Ind.Co (Baret), ENIDINE, Kulite, Klaschka, MTS, WEGA, Johnson Pumpen, Kracht, Conta Clip, Weforma, Barksdale, Mankenberg, Euro Press Pack , Rari Press a pod.

Dále nabízíme v rámci naší obchodní činnosti dodávky různých náhradních dílů a zařízení z ostatních oblastí strojírenství, jako jsou např. obráběcí stroje a ND s nimi související, nářadí, strojní zařízení pro slévárny, elektrické pohony a jejicní řízení, převodovky, elektromotory, ložiskové bloky (blocklager), náhradní díly ventilátorů ,náhradní díly z oblasti pneumatiky, náhradní díly z oblasti elektrotechniky, rozvodu a přenosu elektrické energie, hutní a spojovací materiál, dopravní pásy apod. a též řídících systémů výrobní technologie

Zajišťujeme též servis hydraulických zařízení.

V rámci rozšíření aktivit nově nabízíme nářadí a komponenty pro těžkou stavební techniku a zemní práce :
- bourací kladiva
- hydraulické nůžky
- drtiče betonu
- kruhové armaturové drtiče
- lžíce
- rychloupínací zařízení pro výše zmíněné nářadí
- nástavce s hydraulickými polohovými motory pro úhlové natáčení stavebního a demoličního nářadí nebo pracovní plošiny.
V případě, že jste hledanou firmu na této stránce nenašli, zatelefonujte prosím přímo do některé z našich kanceláří, neboť výčet jmen firem není úplný.